Romeins Archeologisch Museum

Dienst Toerisme

Marktstraat 25 (hoek met de Abdijlaan)
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
E ram@oudenburg.be
W www.ram-oudenburg.be

Openingsuren

20 maart 2016 - 16 oktober 2016

25 oktober 2016 - 25 maart 2017

Archeologie

Oudenburg is vermaard voor haar rijke historische verleden. Blikvangers zijn het Romeinsecastellum en de Sint-Pietersabdij, maar ook de deelgemeentes Roksem, Ettelgem en Westkerke hebben een rijke geschiedenis. Daar kwamen heel wat vroegmiddeleeuwse kleine landbouwnederzettingen aan het licht langs de Oude Bruggeweg, een belangrijke verkeersader die Brugge met Gistel verbond. Omdat van dit verleden meestal enkel nog in de ondergrond resten bewaard zijn gebleven, is archeologie van cruciaal belang om de geschiedenis van Oudenburg te ontrafelen. Om dit verleden optimaal te kunnen bewaren en beheren en de archeologische ingrepen in de bodem zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft de stad Oudenburg sedert 2005 een eigen archeoloog.